ĐẠI LÝ XE TẢI MIỀN NAM

Mang Đến Cho Khách Hàng Những Sản Phẩm Và Dịch Vụ Có Giá Trị Đích Thực.
  • Giá sốc tới nốc
  • XE TẢI ISUZU
  • XE TẢI HYUNDAI
  • XE TẢI HINO
  • XE TẢI IZ ĐÔ THÀNH
  • XE CHUYÊN DÙNG
Trả góp 15%

XE TẢI ISUZU 1T9 NHẬP KHẨU - NMR310 MUI BẠT

Tải trọng: 1900 kg

Giá bán: 668,000,000

668,000,000

Kích thước thùng: 4470 x 1860 x 675/1880 mm

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 20%

XE TẢI ISUZU 2T5 THÙNG MUI BẠT INOX - QKR77FE4

Tải trọng: 2400 kg

Giá bán: 455,000,000

472,000,000

Kích thước thùng: 3580 x 1740 x 1500

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 15%

XE TẢI ISUZU 1T9 THÙNG MUI BẠT - QKR77HE4

Tải trọng: 1900 kg

Giá bán: 482,000,000

492,000,000

Kích thước thùng: 4380 x 1740 x 1870

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 0%

XE TẢI HYUNDAI PORTER 150 THÙNG ĐÔNG LẠNH

Tải trọng: 0 kg

Giá bán: 0

Kích thước thùng:

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

HYUNHDAI N250 THÙNG MUI BẠT

Tải trọng: 2150 kg

Giá bán: 500,000,000

Kích thước thùng: 3520 x 1800 x 1000

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

NEW MIGHTY 11OS THÙNG KÍN

Tải trọng: 6800 kg

Giá bán: 660,000,000

Kích thước thùng: 4880 x 2050 x 1880

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

HYUNDAI ĐÔ THÀNH 120SL 8T THÙNG MUI BẠT

Tải trọng: 7900 kg

Giá bán: 850,000,000

Kích thước thùng: 6310 x 2050 x 660

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

HYUNHDAI 75S THÙNG THÙNG KÍN

Tải trọng: 3490 kg

Giá bán: 690,000,000

Kích thước thùng: 4460 x 2050 x 1830

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

HYUNHDAI 75S THÙNG MUI BẠT

Tải trọng: 3495 kg

Giá bán: 640,000,000

Kích thước thùng: 4510 x 2050 x 657

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

XE TẢI HYUNDAI MIGHTY2017 THÙNG ĐÔNG LẠNH

Tải trọng: 7200 kg

Giá bán: 0

Kích thước thùng: 4800 x 2030 x 1810

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

XE TẢI HYUNDAI IZ49 ĐÔ THÀNH 2,4TẤN THÙNG MUI BẠT

Tải trọng: 2400 kg

Giá bán: 0

Kích thước thùng:

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 0%

XE TẢI HYUNDAI IZ49 ĐÔ THÀNH THÙNG KÍN 2,2 TẤN

Tải trọng: 1990 kg

Giá bán: 0

Kích thước thùng: 4210 1710 x 1775

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

XE TẢI HYUNDAI IZ65 1.990T GOLD ĐÔ THÀNH

Tải trọng: 1990 kg

Giá bán: 0

Kích thước thùng: 4310 x 1940 x 1850

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

XE TẢI ĐÔ THÀNH IZ49 2,3TẤN

Tải trọng: 2300 kg

Giá bán: 0

Kích thước thùng: 4210 x 1810 x 670

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

IZ65 ĐÔ THÀNH TẢI 3.490T

Tải trọng: 3490 kg

Giá bán: 0

Kích thước thùng: 4310 x 1940 x 660

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

IZ65 ĐÔ THÀNH TẢI 3.490T TK

Tải trọng: 2000 kg

Giá bán: 0

Kích thước thùng: 4310 x 1940 x 1850

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

IZ65 ĐO THÀNH CHỞ GIA SÚC

Tải trọng: 3150 kg

Giá bán: 0

Kích thước thùng: 4060 x 2010 x 1920

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

DOTHANH IZ65/KV-TGC

Tải trọng: 3000 kg

Giá bán: 0

Kích thước thùng: 4290 x 1890 x 2220

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

HINO 6T5 THÙNG KÍN

Tải trọng: 5550 kg

Giá bán: 855,000,000

Kích thước thùng: 5600 x 2170 x 2065

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

XE TẢI HINO 6 TÂN THÙNG ĐÔNG LẠNH

Tải trọng: 5950 kg

Giá bán: 860,000,000

Kích thước thùng: 6570 x 2120 x 2065

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

HINO XZU730 THÙNG KÍN

Tải trọng: 8500 kg

Giá bán: 690,000,000

Kích thước thùng: 5620 x 2020 x 1965

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

HINO XZU730 THÙNG MUI BẠT

Tải trọng: 8500 kg

Giá bán: 690,000,000

Kích thước thùng: 5620 x 2030 x 640

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

HINO XZU720 THÙNG KÍN

Tải trọng: 3500 kg

Giá bán: 635,000,000

Kích thước thùng: 5200 x 2050 x 1890

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

HINO XZU720 THÙNG MUI BẠT

Tải trọng: 3800 kg

Giá bán: 635,000,000

Kích thước thùng: 5200 x 2030 x 645/1890

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

HINO XZU342L-HKMTKD3/AKH-XTX6

Tải trọng: 4 kg

Giá bán: 0

Kích thước thùng: --- x --- x ---/

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

XE TẢI HINO XZU 720 THÙNG BẢO ÔN

Tải trọng: 3 kg

Giá bán: 635,000,000

700,000,000

Kích thước thùng: 5200 x 2050 x 1890

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 70%

XE TẢI ISUZU FVM 15T THÙNG KÍN

Tải trọng: 15 kg

Giá bán: 1,770,000,000

1,900,000,000

Kích thước thùng: 7700 x 2350 x 2300

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 70%

XE TẢI ISUZU FVM 15T THÙNG BẢO ÔN

Tải trọng: 15 kg

Giá bán: 1,770,000,000

1,900,000,000

Kích thước thùng: 7450 x 2320 x 2310

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 70%

XE TẢI QKR77FE4 THÙNG MUI BẠT BỬNG NÂNG

Tải trọng: 1900 kg

Giá bán: 0

Kích thước thùng: 3510 x 1740 x 1470

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 70%

XE TẢI ISUZU NQR75M THÙNG CHỞ GIA CẦM

Tải trọng: 4 kg

Giá bán: 760,000,000

800,000,000

Kích thước thùng: 6020 x 2150 x 2050

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 70%

XE QKR77FE4 THÙNG KÍN BỬNG NÂNG

Tải trọng: 1900 kg

Giá bán: 0

Kích thước thùng: 3500 x 1750 x 1900

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

XE TẢI HYUNDAI MIGHTY2017 THÙNG BẢO ÔN

Tải trọng: 7300 kg

Giá bán: 0

Kích thước thùng: 4800 x 2030 x 1810

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 20%

ISUZU THÙNG ĐÔNG LẠNH 1,9 TẤN 2019 - QKR77HE4

Tải trọng: 1950 kg

Giá bán: 698,000,000

726,000,000

Kích thước thùng: 4280x1690x1790

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 15%

XE TẢI ISUZU 1T9 NHẬP KHẨU - NMR310 MUI BẠT

Tải trọng: 1900 kg

Giá bán: 668,000,000

668,000,000

Kích thước thùng: 4470 x 1860 x 675/1880 mm

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 20%

XE TẢI ISUZU 2T5 THÙNG MUI BẠT INOX - QKR77FE4

Tải trọng: 2400 kg

Giá bán: 455,000,000

472,000,000

Kích thước thùng: 3580 x 1740 x 1500

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 15%

XE TẢI ISUZU 1T9 THÙNG MUI BẠT - QKR77HE4

Tải trọng: 1900 kg

Giá bán: 482,000,000

492,000,000

Kích thước thùng: 4380 x 1740 x 1870

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 70%

XE TẢI ISUZU FVM 15T THÙNG KÍN

Tải trọng: 15 kg

Giá bán: 1,770,000,000

1,900,000,000

Kích thước thùng: 7700 x 2350 x 2300

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 70%

XE TẢI ISUZU FVM 15T THÙNG BẢO ÔN

Tải trọng: 15 kg

Giá bán: 1,770,000,000

1,900,000,000

Kích thước thùng: 7450 x 2320 x 2310

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 70%

XE TẢI QKR77FE4 THÙNG MUI BẠT BỬNG NÂNG

Tải trọng: 1900 kg

Giá bán: 0

0

Kích thước thùng: 3510 x 1740 x 1470

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 70%

XE TẢI ISUZU NQR75M THÙNG CHỞ GIA CẦM

Tải trọng: 4 kg

Giá bán: 760,000,000

800,000,000

Kích thước thùng: 6020 x 2150 x 2050

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 70%

XE QKR77FE4 THÙNG KÍN BỬNG NÂNG

Tải trọng: 1900 kg

Giá bán: 0

0

Kích thước thùng: 3500 x 1750 x 1900

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 20%

ISUZU THÙNG ĐÔNG LẠNH 1,9 TẤN 2019 - QKR77HE4

Tải trọng: 1950 kg

Giá bán: 698,000,000

726,000,000

Kích thước thùng: 4280x1690x1790

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 0%

XE TẢI HYUNDAI PORTER 150 THÙNG ĐÔNG LẠNH

Tải trọng: 0 kg

Giá bán: 0

0

Kích thước thùng:

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

HYUNHDAI N250 THÙNG MUI BẠT

Tải trọng: 2150 kg

Giá bán: 500,000,000

0

Kích thước thùng: 3520 x 1800 x 1000

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

NEW MIGHTY 11OS THÙNG KÍN

Tải trọng: 6800 kg

Giá bán: 660,000,000

0

Kích thước thùng: 4880 x 2050 x 1880

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

HYUNDAI ĐÔ THÀNH 120SL 8T THÙNG MUI BẠT

Tải trọng: 7900 kg

Giá bán: 850,000,000

0

Kích thước thùng: 6310 x 2050 x 660

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

HYUNHDAI 75S THÙNG THÙNG KÍN

Tải trọng: 3490 kg

Giá bán: 690,000,000

0

Kích thước thùng: 4460 x 2050 x 1830

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

HYUNHDAI 75S THÙNG MUI BẠT

Tải trọng: 3495 kg

Giá bán: 640,000,000

0

Kích thước thùng: 4510 x 2050 x 657

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

XE TẢI HYUNDAI MIGHTY2017 THÙNG ĐÔNG LẠNH

Tải trọng: 7200 kg

Giá bán: 0

0

Kích thước thùng: 4800 x 2030 x 1810

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

XE TẢI HYUNDAI MIGHTY2017 THÙNG BẢO ÔN

Tải trọng: 7300 kg

Giá bán: 0

0

Kích thước thùng: 4800 x 2030 x 1810

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

HINO 6T5 THÙNG KÍN

Tải trọng: 5550 kg

Giá bán: 855,000,000

0

Kích thước thùng: 5600 x 2170 x 2065

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

XE TẢI HINO 6 TÂN THÙNG ĐÔNG LẠNH

Tải trọng: 5950 kg

Giá bán: 860,000,000

0

Kích thước thùng: 6570 x 2120 x 2065

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

HINO XZU730 THÙNG KÍN

Tải trọng: 8500 kg

Giá bán: 690,000,000

0

Kích thước thùng: 5620 x 2020 x 1965

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

HINO XZU730 THÙNG MUI BẠT

Tải trọng: 8500 kg

Giá bán: 690,000,000

0

Kích thước thùng: 5620 x 2030 x 640

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

HINO XZU720 THÙNG KÍN

Tải trọng: 3500 kg

Giá bán: 635,000,000

0

Kích thước thùng: 5200 x 2050 x 1890

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

HINO XZU720 THÙNG MUI BẠT

Tải trọng: 3800 kg

Giá bán: 635,000,000

0

Kích thước thùng: 5200 x 2030 x 645/1890

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

HINO XZU342L-HKMTKD3/AKH-XTX6

Tải trọng: 4 kg

Giá bán: 0

0

Kích thước thùng: --- x --- x ---/

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

XE TẢI HINO XZU 720 THÙNG BẢO ÔN

Tải trọng: 3 kg

Giá bán: 635,000,000

700,000,000

Kích thước thùng: 5200 x 2050 x 1890

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

XE TẢI HYUNDAI IZ49 ĐÔ THÀNH 2,4TẤN THÙNG MUI BẠT

Tải trọng: 2400 kg

Giá bán: 0

0

Kích thước thùng:

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 0%

XE TẢI HYUNDAI IZ49 ĐÔ THÀNH THÙNG KÍN 2,2 TẤN

Tải trọng: 1990 kg

Giá bán: 0

0

Kích thước thùng: 4210 1710 x 1775

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

XE TẢI HYUNDAI IZ65 1.990T GOLD ĐÔ THÀNH

Tải trọng: 1990 kg

Giá bán: 0

0

Kích thước thùng: 4310 x 1940 x 1850

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

XE TẢI ĐÔ THÀNH IZ49 2,3TẤN

Tải trọng: 2300 kg

Giá bán: 0

0

Kích thước thùng: 4210 x 1810 x 670

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

IZ65 ĐÔ THÀNH TẢI 3.490T

Tải trọng: 3490 kg

Giá bán: 0

0

Kích thước thùng: 4310 x 1940 x 660

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

IZ65 ĐÔ THÀNH TẢI 3.490T TK

Tải trọng: 2000 kg

Giá bán: 0

0

Kích thước thùng: 4310 x 1940 x 1850

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

IZ65 ĐO THÀNH CHỞ GIA SÚC

Tải trọng: 3150 kg

Giá bán: 0

0

Kích thước thùng: 4060 x 2010 x 1920

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

DOTHANH IZ65/KV-TGC

Tải trọng: 3000 kg

Giá bán: 0

0

Kích thước thùng: 4290 x 1890 x 2220

Khuyến Mãi Sốc

Video Clips
Tin tức & sự kiện
Đăng ký nhận báo giá
Dự toán chi phí
Tính toán
Tính tiền trả góp
Xem kết quả
Thông tin giỏ hàng

Chỉ đường

Zalo Chat

Gửi Email

Call 028.9999.6678

Liên hệ