Mang Đến Cho Khách Hàng Những Sản Phẩm Và Dịch Vụ Có Giá Trị Đích Thực.
XE TẢI HINO
Trả góp 80%

HINO 6T5 THÙNG KÍN

Tải trọng: 5550 Kg

Giá bán: 855,000,000

0

Kích thước thùng: 5600 x 2170 x 2065

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

XE TẢI HINO 6 TÂN THÙNG ĐÔNG LẠNH

Tải trọng: 5950 Kg

Giá bán: 860,000,000

0

Kích thước thùng: 6570 x 2120 x 2065

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

HINO XZU730 THÙNG KÍN

Tải trọng: 8500 Kg

Giá bán: 690,000,000

0

Kích thước thùng: 5620 x 2020 x 1965

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

HINO XZU730 THÙNG MUI BẠT

Tải trọng: 8500 Kg

Giá bán: 690,000,000

0

Kích thước thùng: 5620 x 2030 x 640

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

HINO XZU720 THÙNG KÍN

Tải trọng: 3500 Kg

Giá bán: 635,000,000

0

Kích thước thùng: 5200 x 2050 x 1890

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

HINO XZU720 THÙNG MUI BẠT

Tải trọng: 3800 Kg

Giá bán: 635,000,000

0

Kích thước thùng: 5200 x 2030 x 645/1890

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

HINO XZU342L-HKMTKD3/AKH-XTX6

Tải trọng: 4 Kg

Giá bán: 0

0

Kích thước thùng: --- x --- x ---/

Khuyến Mãi Sốc

Trả góp 80%

XE TẢI HINO XZU 720 THÙNG BẢO ÔN

Tải trọng: 3 Kg

Giá bán: 635,000,000

700,000,000

Kích thước thùng: 5200 x 2050 x 1890

Khuyến Mãi Sốc

Dự toán chi phí
Tính toán
Tính tiền trả góp
Xem kết quả
Thông tin giỏ hàng

Chỉ đường

Zalo Chat

Gửi Email

Call 0902323738

Liên hệ